Online žiadosť o vyšetrenie

Zákonný zástupca:

Dieťa:

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. Andrea Bunčeková, kontakt: andrea.buncekova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Viac informácii o spracúvaní osobných údajov